Planens indhold

Lokalplanen supplerer den gældende lokalplan nr. 222's anvendelsesbestemmelser for en del af delområde II, nærmere angivet for matr. nr. 34l Nyborg Markjorde. Lokalplan nr. 222 begrænser anvendelsen af delområdet til virksomheder i miljøklasse 1-3, administrations-, lager-, service- og udstillingsvirksomhed med tilknytning til havnen eller som indgår i erhvervsparken. Lokalplanen tilføjer "uddannelsesinstitutioner til voksne" til denne bestemmelse for matr. nr. 34l Nyborg Markjorde. Uddannelsesinstitutioner til voksne vurderes at kunne sameksistere med disse anvendelsestyper og Nyborg Kommune finder det derfor uproblematisk, at muliggøre denne anvendelse i delområdet. Planen afgrænser et område, hvor inden for, der må placeres uddannelsesinstitutioner til voksne. Området svarer til det område, der i dag omfatter Lindholm Havnevej 33, 5800 Nyborg.