Servitutter

Der vurderes ikke, at der er servitutter inden for planområdet, som er uforenelige med planen.