Servitutter

Lokalplanområdet er pålagt en række servitutter, der kan have indflydelse på udnyttelse af grunden.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der tinglyst følgende servitutter:

 • 22.01.1887-950692-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
 • 10.10.1930-950695-35: Dok om byggelinier mv, vedr. 5a
 • 15.05.1962-950696-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
 • 01.11.1963-950697-35: Dok om adgangsbegrænsning mv. vedr. 5a
 • 16.12.1964-950805-35: Dok om master mv, Ikke til hinder for
 • 16.09.1965-950806-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
 • 17.12.1966-950807-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
 • 03.10.1969-950808-35: Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 6m
 • 21.04.1976-950698-35: Dok om adgangsbegrænsning m.v., hegn, hegnsmur m.v. vedr 6 A
 • 26.05.1981-950804-35: Dok om transformerstation/anlæg mv
 • 12.11.1982-950699-35: Dok om adgangsbegrænsning mv. vedr. 5a
 • 08.12.1982-950810-35: Dok om transformerstation/anlæg mv, Vedr 6m
 • 29.04.1987-950700-35: Dok om byggelinier mv. vedr. 5a
 • 14.09.1988-950701-35: Dok om transformerstation/anlæg mv
 • 15.04.1998-5229-35: Dok med Tele Danmark A/S om anbringelse af kabler mv
 • 27.10.2005-24228-35: Dok om adgang til landevej mv.,vedr 6 A, 6 M
 • 14.08.2006-13194-35: Dok. om elkabler mv. Ej til hinder for prioritering eller omprioritering.
 • 13.09.2006-14631-35: Dok om elkabler mv., vedr 6 A
 • 03.10.2011-1002987141: Deklaration om spildevandsanlæg

Bygherre skal selv sikre overholdelse af privatretlige rådighedsservitutter, som fx vedr. forsynings- /afløbsledninger mv.

Der er ingen servitutter, tinglyst på området, som ophæves med lokalplanen.