Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Indenfor lokalplanområdet er udpeget 2 bevaringsværdige bygninger: Hovedgaden 3 og 5, 5853 Ørbæk. Bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, om– og tilbygninger. 

Kortbilag 3 viser de bevaringsværdige bygninger.

Figur: Hovedgaden 3 og 5.