Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet ligger indenfor 500 meter konsekvenszone fra det kommuneplanlagte erhvervsområde, 2.E.1 - Håndværkerområdet ved Solholm, som rummer produktionsvirksomheder. Den aktuelle planlægning som muliggør boliger ved Ullerslevcenteret vil ikke medføre skærpede miljøkrav til virksomhederne i erhvervsområdet, da der i forvejen ligger store boligområder mellem erhvervsområdet og lokalplanområdet, som regulerer virksomhederne i forhold til miljømæssige påvirkninger.