Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er et ca. 5 ha stort sommerhusområde beliggende ud til Storebælt umiddelbart nord for Nyborg (se kortet herunder). Området, kendt som ”Drejet” (nord), ligger
med få meter til vandkanten som en del af et større sommerhusområde syd for Nordenhuse.

Lokalplanområdet (se nedenstående kort) består af ca. 40 sommerhusparceller på mellem 300 og 1700mliggende langs vejene Høgevej, Musvågevej og Ørnevej

Sommerboligerne fremstår hovedsageligt i træ med tage beklædt med tagpap og med lav taghældning. Tagsten og bølgeplader er imidlertid også udbredte tagbeklædningsmaterialer i området.

En mindre del af områdets sommerboliger er fra første halvdel af det 20. århundrede, hovedsageligt boligerne nærmest havet. Størstedelen af sommerhusområdet blev imidlertid udbygget i slutningen af 1960'erne og igennem 1970'erne. I 1990'erne, efter vedtagelsen af den hidtil gældende lokalplan nr. 60 for området, blev området udbygget til dets nuværende omfang.