Lokalplanområdet

Skråfoto af lokalplanområdet, der er markeret med rød ramme på fotoet.

Planområdet omfatter del af matrikelnummer 11d Langå by, Langå.

Området er i dag et markareal mellem Svendborg Landevej og Byvejen i den sydlige del af Langå by. Arealet er på flere kanter omgivet af boligbebyggelse. Arealet gennemskæres af vejen Blomstervænget, der betjener enkelte boliger.

Planområdet ligger i den nyere del af landsbyen, der er udbygget i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med udbygningen af jernbanen Nyborg-Svendborg, der forløb øst om landsbyen (omtrentligt hvor Svendborg Landevej ligger i dag). Bebyggelsen, der udviklede sig langs Byvejen mod syd, forbandt efterhånden den gamle landsby med den nye station, der lå umiddelbart syd for planområdet.

Lokalplanen omfatter et område ved Blomstervænget på ca. 7.900 m2, som vist på Bilag 1 og 2 samt på skråfotoet ovenfor.

Lokalplanområdet er overvejende fladt med et let fald fra øst mod vest, hvorfra det udenfor lokalplanområdet falder jævnt mod Rygård Mose, som ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet.

Foto af lokalplanområde set fra Byvejen. Billedet er taget ved den eksisterende vej Blomstervænget og viser et kig mod syd.

Foto af lokalplanområdet. Billedet er taget på Blomstervænget ved den eksisterende sti til Svendborg Landevej og viser et kig mod øst.