Servitutter

Inden for lokalplanområdets delområde 3 ligger en kloakpumpestation (matrikelnummer 12 af Juelsberg Hovedgård, Nyborg). Pumpestationens placering er tinglyst på ejendommen med dato/løbenummer: 11.04.2002-6023-35. Det fremgår, at pumpestationen skal henligge uforstyrret og at der skal være adgang til eftersyn, rensning, vedligeholdelse og reparation. Påtaleretten tilkommer Nyborg Forsyning og Service A/S. 

Lokalplanen respekterer den på ejendommen tinglyste servitut.