Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 108 for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

Zonestatus

Dele af området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. De dele der allerede ligger i byzone forbliver i byzone.