Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen muliggør begrænset nybyggeri i form af ca. 1700 m2 etageareal erhvervsbyggeri. På grund af planens begrænsede geografiske udstrækning og begrænsede muligheder for nybyggeri vurderes nabokommuner ikke at kunne blive berørt væsentligt af planlægningen.