Nationale interesser

Planlægningen vurderes ikke, at være i strid med de nationale interesser i planlægningen. Se afsnit om planlægning i kystnærhedszonen og påvirkning af produktionsvirksomheder.