Tilladelse efter anden lovgivning og fra andre myndigheder