Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen omfatter et ca. 30 ha stort område til solenergianlæg. Planområdet ligger centralt i Nyborg Kommune og grænser ikke op til andre kommuner. Da anlægget ydermere har en meget lokal påvirkning, rent visuelt, vurderes planlægningen ikke, at påvirke Nyborgs nabokommuner.