Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for at regulere bebyggelse i Nyborg Kommunes kolonihaveområder. Lokalplanen vurderes først og fremmest at have en lokal indvirkning. Planen forventes ikke at påvirke nabokommunerne væsentligt.