Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere mindre produktionsvirksomheder samt Nyborg Destilleri, der producerer spiritus. Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til
produktionsvirksomhederne. Til grund for denne vurdering lægger Nyborg Kommune vægt på, at der rundt om Nyborg Destilleri allerede ligger flere boligejendomme. Disse boliger medfører i forvejen en begrænsning i produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder, der ikke vil blive skærpet pga. tilstedeværelsen af de planlagte boliger inden for lokalplanområdet.