Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig gældende byplanvedtægt og lokalplaner for dele af områder, som er omfattet af denne lokalplan.

Lokalplan nr. 30 for et Offentligt Område ved Hf. Kaliffenlund aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på bilag 8.

Byplanvedtægt nr. 3 for den Østlige Del af Svanedammen aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på bilag 6.

Lokalplan nr. 136 Overførsel af otte områder i Nyborg fra landzone til byzone aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på bilag 3.

Lokalplan nr. 14 for et Område mellem Bøjdenvej og Gl. Vindingevej og Lokalplan nr. 140 for Grønningen i Ravnekær aflyses inden for denne lokalplans område, som afgrænset på bilag 7.

Zonestatus

Lokalplanområderne Hf. Helgetoften, Hf. Grejsdalen, Hf. Carlsminde, Hf. Samvirke, Hf. Elefanthøjen og Hf. Ravnekær ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.

Hf. Vesterled og Hf. Skovly ligger i landzone og overføres til byzone ved lokalplanen.

Hf. Kaliffenlund ligger i landzone.

Kolonihaveloven

Kolonihavelovens formål er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Nyborg Kommune ønsker gennem denne lokalplan at understøtte kolonihaveloven og dermed fastholde kolonihaveforeningerne som kolonihaver. Kolonihavelovens definition på en kolonihave er:

1) at arealet ligger i byzone eller landzone,

2) at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m2,

3) at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,

4) at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse,

5) at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.

6) Kolonihaver, som er taget i brug før 2001 og som ikke har anmeldt til Miljøministeriet, at kolonihaven ikke er et varigt kolonihaveområde, er omfattet af kolonihaveloven, hvor der sættes bestemmelser om blandt andet nedlæggelse af varige kolonihaver, tilbudspligt og offentlig adgang til kolonihaveområder.