Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Denne lokalplan understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen ved:

  • at planlægge for byfortætning i eksisterende byzone.   
  • at opstille krav til sikring af ny bebyggelse mod fremtidige oversvømmelseshændelser.