Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm.

Lokalplanen understøtter målet om en bæredygtig udvikling ved at sikre mulighed for god udnyttelse af centralt placerede grunde, der kan være med til at sikre et levende og attraktivt havne- og bymiljø i Nyborg Marina.