Påvirkning af nabokommuner

Det er Nyborg Kommunes vurdering at, de planlagte ændringer af eksisterende byggeri, som er omfattet ad denne lokalplan, ikke vil påvirke nabokommuner.