Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm.

Denne lokalplan understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen ved at fastholde grønne områder, haveforeningerne, i byen. Herudover redegør lokalplanen for klimatilpasning for Hf. Elefanthøjen ved Storebæltsvej. På den måde undgås forøgede samfundsøkonomiske omkostninger ifm. fremtidens klimaforandringer i form af oversvømmelse i området.