Risikobekendtgørelsen

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor konsekvenszoner i forhold til virksomheder i Nyborg, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.