Kortbilag 4 - Principiel plantegning for tæt-lav boligbebyggelse