Vej og trafik

Vejbetjening 

Vejbetjening af lokalplanområdet sker via offentlig vej, Nederbyvej, og eksisterende overkørsel til ejendommens jordtilliggender. 

I driftsfasen vil der kun være begrænset trafik til lokalplanområdet. 

I forbindelse med etablering og nedtagning af solenergianlægget vil der være en øget trafik til lokalplanområdet. Anlægs- og nedtagningsfasen er vurderet til at vare et sted mellem 3-5 måneder.