Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig en del af den gældende lokalplan nr. 268 for Nyborg Marina, nærmere bestemt delområde 1 i lokalplan nr. 268, som er omfattet af nærværende lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.