Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Indenfor lokalplanområdet er udpeget x bevaringsværdige bygninger. Bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, om– og tilbygninger.

Kortbilag x viser de bevaringsværdige bygninger.

I bestemmelserne skrives forbud om nedrivning som en kompetencenorm, jf. planlovens kap. 15 stk. 2 nr. 14.

I dagsordenen bør der skrives om overtagelsespligt iht. planlovens § 49. Ejer kan forlange, at kommunen skal overtage en ejendom mod erstatning, såfremt en nedrivning, som er bestemt i lokalplanen, er nægtet. Jf. § 49 stk. 2, er der kun overtagelsespligt såfremt der er væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforhold.