Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for, at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning m.m.

Lokalplanen understøtter udviklingen af varierede bosætningsmuligheder ved at give mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i et område, hvor åben-lav er fremherskende.

Alt byggeri skal overholde til en hver tid gældende bygningsreglement og de regler, der er sat herom vedr. sundt indeklima og opførsel af lavenergi byggeri.

Alt byggeaffald i forbindelse med nedrivning og nyt byggeriet skal deponeres efter gældende lovgivning.

Større træer skal søges bevaret. For at sikre området fremadretter har rekreativ værdi for områdets beboere