Servitutter

Lokalplanområdet er omfattet af følgende servitutter:

  • 11.1880-947596-35: Dok om andel i lauget, indskrækninger og reservationer mht fiskeriet mv, Vedr. 11M
  • 01.1919-947599-35: Dok om vej mv, stien mv, vedr. 12E
  • 11.1972-947602-35: Dok om telefonkabler/anlæg mv. vedr. 12E m.fl.

Servitutten om lauget, indskrækninger og reservationer mht. fiskeriet mv omhandler blandt andet en ret til optræk og passage på grunden i forbindelse med fiskeri i Hjulby Sø, samt en ret til jagt frem til december 1884. Forholdet er ikke længere aktuelt og lokalplanen derved ikke i strid hermed.

Servitutten om vej mv, stien mv, omhandler en færdselsret på daværende matr. nr. 11c og 12a  over veje og stier, som er erhvervet ved udskiftningen eller på anden måde. Adgangsretten er for ”alle vedkommende”. Da lokalplanen ikke nedlægger eller ændrer på eksisterende veje og stier, og da der fortsat er adgang til området for alle vedkommende respekteres servitutten.

Servitutten om telefonkabler/anlæg mv. omhandler tilladelse til at have telefonkabler liggende i jorden. Arealerne må dyrkes og der må benyttes normale markredskaber. Ved dybere arbejde i umiddelbar nærhed af kablet skal påtaleberettigede (Post og Telegrafvæsenet) underrettes. Adgangsberettigede skal altid have uhindret adgang.