Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Nordenhusevej, der er offentlige vej.

Der er adgang til stranden og kysten via sti- og vejforløb i lokalplanområdet. Disse forbindelser sikres med denne lokalplan, herunder, at de skal være offentligt tilgængelige.

Figur ovenfor: Nedgang til kysten mellem Høgevej 11 og Høgevej 22

Figur ovenfor: Nedgang til kysten i forlængelse af Musvågevej