Lokalplan nr. 337
Tæt-lav boligbebyggelse ved Kertemindevej i Ullerslev

Endeligt vedtaget 22. november 2022 efter offentlig hørring i perioden 10. august til 5. oktober 2022.

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty