Bilag 1

Bilag 1 - Planens afgrænsning og matrikulære forhold