Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet ligger inden for 500 meter grænsen fra en produktionsvirksomhed. Virksomheden er Avnslev Maskinstation, der ligger ca. 150 meter vest for lokalplanområdet. Idet lokalplanområdet er et ældre eksisterende sommerhusområde, vurderes at lokalplanen ikke medfører skærpede krav til virksomheden.