Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt 

Denne lokalplan supplerer gældende lokalplan nr. 11.3 for området ved Frørup Centralskole. Lokalplanen fastholdes derfor ved vedtagelsen af nærværende plan. 

Zonestatus

Området ligger i landzone og forbliver med denne lokalplan i landzone.