Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning 

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Enebærvej via Tjørnevej, som begge er offentlige veje.

Trafikplan og kollektiv transport

Der er stoppesteder med busforbindelse til Odense, Nyborg og Svendborg mindre en 500 m fra lokalplanområdet.