Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at kunne påvirke nabokommuner, da planen udelukkende tilføjer en mindre ændring i områdets anvendelsesbestemmelser.