Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet er en del af et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder, samt havne- og logistikvirksomheder. Inden for det udpegede område må der ikke planlægges for andre anvendelser end produktionsvirksomheder, samt havne- og logistikvirksomheder.

Formålet med planlægningen er at sikre gode vilkår for drift og udvikling for produktionsvirksomheder, mv.

Med dette tillæg understøttes udviklingen af havneerhvervene i området ved at give mulighed for bedre og mere arealeffektive lagerbygninger. Planlægningen vurderes derfor at være forenelig med hensynet til produktionsvirksomhederne.