Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende lokalplan

Denne lokalplanen supplerer gældende lokalplan nr. 222 for Lindholm Havn, Nyborg. Lokalplanen fastholdes derfor ved vedtagelsen af nærværende plan.

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.