Servitutter

Ved lokalplanens udarbejdelse er der tinglyst følgende servitutter:

19.02.2008 Dok om kloakanlæg mv., vedr. 11D

Bygherre må selv sikre overholdelse af privatretlige rådighedsservitutter, som fx vedr. afløbsledninger, færdselsret mv.