Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

En del af lokalplanområdet (delområde 3 udlagt til natur) overlapper med en økologiske forbindelse og med en potentiel økologisk forbindelser (og dermed Grønt Danmarkskort) udpeget i Kommuneplan 2021.

En del af lokalplanområdet (delområde 3 udlagt til natur) overlapper med beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven (overdrevsarealer) og et område udlagt til naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser i Kommuneplan 2021 (og dermed Grønt Danmarkskort). Den nordlige plangrænse forløber endvidere langs et beskyttet dige.

Lokalplanens vestlige grænse forløber langs det beskyttede vandløb Ørbæk Å. 

Figur 12: Naturbeskyttede områder efter naturbeskyttelsesloven.

Figur 13: Spredningskorridorer og naturbeskyttelse efter Kommuneplan 2021.