Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Lokalplanen medvirker til en bæredygtig udvikling af Nyborg Kommune gennem en optimering af allerede udlagte erhvervs- og havnearealer. Med mulighed for lagerbygninger i større højde kan havnearealerne nemlig udnyttes mere intensivt.