Nyborg Kommune, spildevand

Området skal kloakeres efter gældende spildevandsplan, og krav til afløbstal fra regnvandsbassiner fastlægges af Nyborg Kommune.