Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 115 boliger centralt i Nyborg by tæt på Nyborg Station. Lokalplanen vurderes først og fremmest at have en lokal indvirkning. Planen forventes ikke at påvirke nabokommunerne væsentligt.