Vej og trafik

Vejforhold og trafikplan 

Planområdet er centreret omkring Hovedgaden i Ørbæk, der samtidig er en del af statsvej 704 Nyborg-Bøjden, hvor Vejdirektoratet er vejmyndigheden. Vejen er altså ud over at være byens tidligere centrum med handel også en vigtig hovedfærdselsåre. Vejen er trafikeret med ca. 8665 biler på strækningen dagligt (ca. 7970 biler dagligt i juli) ifølge Vejdirektoratet (2018). 

Denne plan giver ikke væsentlig ændrede forhold, byggemuligheder eller anvendelsesmuligheder i området og vurderes derfor ikke at påvirke trafikken eller trafikmængden på strækningen.

Kollektiv transport

Hovedgaden betjenes af en række busruter (Fynbus), både kommunale ruter og regionale til bl.a. Svendborg, Kerteminde, Nyborg, Ringe og Faaborg. Området betjenes pt. af rute 715, 920, 161-162, 712, 711, 865U, 714,