Klimatilpasning

Lokalplanområdets ligger i mellem tre af fokusområderne for Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan, og derudover indenfor kystplanlægningslinjen, der markerer at området ligger under kote 3 ift. DVR90.

Lokalplanen opstiller ikke særlige bestemmelser for klimasikring, hverken ift. skybrud eller oversvømmelse fra havet ifm. stormflod. Det skyldes at lokalplanen udelukkende muliggør en pylon til kommerciel skiltning, der ikke vurderes, at kræve særlig klimasikring.

Det bemærkes, at der ikke bør blive etableret anlæg med elektriske installationer som ikke kan klare tidvise oversvømmelser på sigt under kote 3. Derudover bør en fundering af anlæg indenfor dette område kunne modstå oversvømmelse fra kloakkerne eller havet.