Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet ligger ikke nærmere produktionsvirksomhed end 500 m og vurderes i øvrigt ikke at blive påvirket af røg, støj, lugt, støv eller anden luftforurening fra en produktionsvirksomhed. Lokalplanen vil derfor ikke medføre skærpede miljøkrav til en produktionsvirksomhed.

Nord for planområdet ligger et eksisterende erhvervsområde. Området er planlagt og benyttes til kontor- og serviceerhverv og vurderes foreneligt med det kommende boligområde.