Vej og trafik

Lokalplanen vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i trafikmængden eller vejforhold.