Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har besluttet at udarbejde nærværende lokalplan for at give mulighed for, at ejendommen på Enebærvej 3 i Ørbæk kan anvendes til offentlige formål. 

Der er et konkret behov for at etablere et nyt kontor/base for hjemmeplejen i Ørbæk, og den aktuelle ejendom er fundet egnet til formålet. Ikke mindst fordi den ligger tæt på plejecenteret Rosengården, og fordi Nyborg Kommune har vurderet, at anvendelsen kan forenes med det eksisterende boligområde.   

For at skabe et robust plangrundlag for Enebærvej 3 giver lokalplanen mulighed for offentlig administration, men fastholder også fortsat muligheden for boligformål.   

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017. 

Formål

Formålet med lokalplanen er at sikre en bredere anvendelse af ejendommen, Enebærvej 3, der således fremadrettet både kan anvendes til boligformål og offentlige formål.

Formålet med lokalplanen er derudover at sikre, at bebyggelsens omfang og ydre fremtræden tilpasses det omkringliggende boligområde, samt at parkering til ejendommen etableres indenfor lokalplanområdet.