Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra produktionsvirksomheden Koppers Denmark A/S.

Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden.

Det skyldes, at der i forvejen ligger mange boliger tættere på virksomheden, der har samme forureningsmæssige følsomhed som planområdet, og dermed vil det være de nærmeste eksisterende boliger der sætter begrænsningerne for virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder.

Bygningernes eventuelle anden etage vil heller ikke være højere beliggende end det omgivende byggeri og vil dermed ikke være mere udsat i forhold til partikelforurening fra røggasserne udledt fra virksomheden end det omgivende byggeri, og dermed ikke være en begrænsende faktor i forhold til partikeludledning fra virksomheden.