Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra produktionsvirksomheden Koppers Denmark A/S og ca. 1.900 m fra produktionsvirksomheden Fortum Waste Solutions A/S.

Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne.

Koppers Denmark A/S
For Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg, er der i deres miljøgodkendelse af 1. maj 2017, fastsat luftforureningsvilkår for en række stoffer samt støjgrænseværdier. Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til øget produktion.

Det rådgivende firma COWI, har ved rapport af 24. juni 2016, foretaget en beregning for konsekvensen af luftforureningen ved en øget produktion på virksomheden. Beregningerne er bl.a. udført for en receptorhøjde på 20 meter, i en afstand på 400 meter fra virksomheden. Lysbådevej 2-12 ligger ca. 600 meter fra Koppers Denmark afkast. Rapporten dokumenterer at virksomheden ved udvidelse af produktionen, fortsat overholder de udledte stoffers B-værdi (sundhedsrelateret grænseværdi), uden for virksomhedens eget areal. B-værdier er uafhængig af områdets planstatus, hvilket betyder at for foreningsfølsomme områder og erhvervsområder gælder de samme B-værdier.

I miljøgodkendelsen er der ligeledes foretaget vurdering af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. Vurderingen viser at virksomheden overholder de for virksomheden fastsatte støjgrænseværdier, i området ved boligområdet nord for Koppers Denmark.

De planlagte boliger på Lysbådevej 2-12, vil derfor ikke medfører skærpede miljømæssige krav til Koppers Denmark.

Fortum Waste Solution A/S
For Fortum Waste Solution A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, er der i deres miljøgodkendelse af 27. november 2009, fastsat luftforureningsvilkår for en række stoffer samt støjgrænseværdier. Miljøgodkendelsen er en revision af tidligere godkendelse.

Ifølge miljøgodkendelsen har virksomheden fremlagt beregninger for luftforureningen (OML-beregninger) fra virksomhedens produktion. Beregningerne dokumenterer at virksomheden overholder de udledte stoffers B-værdi (sundhedsrelateret grænseværdi), uden for virksomhedens eget areal. Lysbådevej 2-12 ligger ca. 1.900 meter fra Fortum’s afkast. B-værdier er uafhængig af områdets planstatus, hvilket betyder at for foreningsfølsomme områder og erhvervsområder gælder de samme B-værdier.

I miljøgodkendelsen er der ligeledes foretaget vurdering af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. Vurderingen viser at virksomheden overholder de for virksomheden fastsatte støjgrænseværdier. Grundet den store afstand og de mellemliggende boligområder, hvor det er dokumenteret at virksomheden overholder støjgrænseværdierne, vil virksomhedens støjpåvirkning ved Lystbådevej 2-12 være uvæsentlig.

De planlagte boliger på Lysbådevej 2-12, vil derfor ikke medfører skærpede miljømæssige krav til virksomheden.