Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 208 for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i delvist i byzone samt delvist i landzone. Arealerne i landzone overføres med denne lokalplan til byzone og arealer i byzone forbliver med denne lokalplan byzone.