Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 319 for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i byzone, og forbliver med denne lokalplan i byzone