Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Lindholm Havnevej, der ender blindt ved planområdet. Lindholm Havnevej er ikke udstyret med fortove eller cykelsti/-baner.

Nyborg Kommune planlægger at sikre en opgradering af en eksisterende stiforbindelse til området for at sikre gode adgangsforhold for gående og cyklister.

Kollektiv transport

Planområdet er ikke betjent af offentlig transport. Nærmeste busstoppested ligger 2 km væk ved Banegårdsalléen/Storebæltsvej. Planområdet ligger 2,5-3 km fra Nyborg station med flere togafgange i timen mod både Odense og København.